سریال ادامه‌دار معضل مسافرکش‌های شخصی

سریال ادامه‌دار معضل مسافرکش‌های شخصی
در این میان یکی از راه‌کارهایی که برای حل این مشکل انجام شد اعلام ممنوعیت مسافرکشی خودروهای با پلاک شهرستان بود که البته خود این راه‌کار جای بررسی داشته و باید دید پس از گذشت ۳ ماه چه میزان توانسته ترافیک معابر تهران را کاهش دهد.

سریال ادامه‌دار معضل مسافرکش‌های شخصی