سرقت گوشی موبایل به قیمت قطع دست دختر ۱۵ ساله +تصاویر

سرقت گوشی موبایل به قیمت قطع دست دختر ۱۵ ساله +تصاویر
پسر شرور با حمله به دختری ۱۵ ساله، برای سرقت موبایل وی دست او را با شمشیر قطع کرده و او را تا سر حد مرگ کتک زد. خبرگزاری میزان:…

سرقت گوشی موبایل به قیمت قطع دست دختر ۱۵ ساله +تصاویر