سخنگوی وزرات امور خارجه:ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی گیرد

سخنگوی وزرات امور خارجه:ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی گیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: اعلام نظر در خصوص موضوعات امنیت ملی و دفاعی ایران در صلاحیت هیچ کشور خارجی یا نهاد بین المللی نیست

سخنگوی وزرات امور خارجه:ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی گیرد