سخنگوی ائتلاف بین‌المللی: انتظار جنگ بسیار بی‌رحمانه‌ای علیه داعش در رقه داریم

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی: انتظار جنگ بسیار بی‌رحمانه‌ای علیه داعش در رقه داریم

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی: انتظار جنگ بسیار بی‌رحمانه‌ای علیه داعش در رقه داریم