سانتیاگو بوئنو به بارسلونا پیوست

سانتیاگو بوئنو به بارسلونا پیوست
مدافع جوان و آینده دار باشگاه پنارول اروگوئه به بارسلونا ملحق شد.

سانتیاگو بوئنو به بارسلونا پیوست