رییس کمیته امداد: مبلغ کمک‌های مردمی کلان است اما با این مبالغ فقر از بین نمی‌رود

رییس کمیته امداد: مبلغ کمک‌های مردمی کلان است اما با این مبالغ فقر از بین نمی‌رود
سید پرویز فتاح گفت: کمک‌هایی که از سوی مردم می‌شود مبلغ کلانی است اما با این مبالغ اصلا نمی‌توان فقر را ریشه کن کرد و کمیته امداد تنها حمایت مالی می‌کند.

رییس کمیته امداد: مبلغ کمک‌های مردمی کلان است اما با این مبالغ فقر از بین نمی‌رود