رییس پلیس راهور: هر هفته برابر با سقوط یک بویینگ 300 نفره تلفات جاده‌ای داریم

رییس پلیس راهور: هر هفته برابر با سقوط یک بویینگ 300 نفره تلفات جاده‌ای داریم

رییس پلیس راهور: هر هفته برابر با سقوط یک بویینگ 300 نفره تلفات جاده‌ای داریم