رییس ستاد انتخابات کشور: در اجرای انتخابات، سهل انگاری وجود نداشته است/ از مردم عذرخواهی می‌کنیم

رییس ستاد انتخابات کشور:
در اجرای انتخابات، سهل انگاری وجود نداشته است/ از مردم عذرخواهی می‌کنیم

رییس ستاد انتخابات کشور:
در اجرای انتخابات، سهل انگاری وجود نداشته است/ از مردم عذرخواهی می‌کنیم