رونمایی از 2 ماهواره فردا توسط رئیس جمهور

رونمایی از 2 ماهواره فردا توسط رئیس جمهور
فردا و همزمان با روز ملی فناوری فضایی دو دستاورد فضایی کشور، توسط رئیس جمهور رونمایی می شود.

رونمایی از 2 ماهواره فردا توسط رئیس جمهور