رهایی 28 زندانی کرمانی از اعدام

رهایی 28 زندانی کرمانی از اعدام
با اعمال این عفو ۲۸ نفر مجازات اعدام‌شان با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است. رییس کل دادگستری استان کرمان از عفو ۴۵ نفر از محکومین استان…

رهایی 28 زندانی کرمانی از اعدام