رحیم‌پور ازغدی: دعواهای امروز همان دعواهای دهه شصت است

رحیم‌پور ازغدی:
دعواهای امروز همان دعواهای دهه شصت است

رحیم‌پور ازغدی:
دعواهای امروز همان دعواهای دهه شصت است