رحمانی: رضایت‌نامه، من را به بیمارستان کشاند

رحمانی: رضایت‌نامه، من را به بیمارستان کشاند
هافبک جدید فولاد خوزستان برای گرفتن رضایت‌نامه از استقلال کارش به بیمارستان کشیده تا به تیمی که نفس‌اش به نفس آن بند است، برود.

رحمانی: رضایت‌نامه، من را به بیمارستان کشاند