رحمانی‌موحد: حادثه سفارت‌عربستان اتفاق نمی‌افتاد توانایی جذب یک و نیم میلیون گردشگر را داشتیم

رحمانی‌موحد: حادثه سفارت‌عربستان اتفاق نمی‌افتاد توانایی جذب یک و نیم میلیون گردشگر را داشتیم

رحمانی‌موحد: حادثه سفارت‌عربستان اتفاق نمی‌افتاد توانایی جذب یک و نیم میلیون گردشگر را داشتیم