راهکار عجیب یک استاد برای درمان استرس شاگردانش! +عکس

راهکار عجیب یک استاد برای درمان استرس شاگردانش! +عکس
استاد دانشگاه، شیوه جالبی را برای پیشگیری از استرس دانشجویانش هنگام ارائه کنفرانس ، در پیش گرفته است! خبرگزاری تسنیم: معمولا دادن کنفرانس و به اصطلاح ارائه درس برای دانشجویان…

راهکار عجیب یک استاد برای درمان استرس شاگردانش! +عکس