رئیس شورای شهر تهران: حکم شهردار تا فردا صادر نشود، سرپرست انتخاب می‌کنیم

رئیس شورای شهر تهران: حکم شهردار تا فردا صادر نشود، سرپرست انتخاب می‌کنیم
رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: هنوز حکم نجفی به عنوان شهردار نیامده است و اگر تا فردا صادر نشود، سرپرست انتخاب می‌کنیم.

رئیس شورای شهر تهران: حکم شهردار تا فردا صادر نشود، سرپرست انتخاب می‌کنیم