دیوار نوشته‌ های سی‌ و سه‌ پل +تصاویر

دیوار نوشته‌ های سی‌ و سه‌ پل +تصاویر
سی‌ و سه‌ پل یا پل الله‌ وردی خان پلی است با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض، که به عنوان یکی از بزرگترین آثارباستانی شهر اصفهان…

دیوار نوشته‌ های سی‌ و سه‌ پل +تصاویر