دژاگه: مردم ایران از تماشای بازی قدوس لذت خواهند برد

دژاگه: مردم ایران از تماشای بازی قدوس لذت خواهند برد
اشکان دژاگه، کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در واکنش به حضور سامان قدوس در ایران، گفت : مردم ایران از تماشای بازی های او لذت خواهند برد. مردم ایران از…

دژاگه: مردم ایران از تماشای بازی قدوس لذت خواهند برد