دو خواهر زیبایی که به کابوس نازی ها تبدیل شده بودند! +عکس

دو خواهر زیبایی که به کابوس نازی ها تبدیل شده بودند! +عکس
فردی اوراستیجن ۹۲ ساله در جنگ جهانی دوم قاتل افسران نازی بود! این دختر نوجوان هلندی همراه خواهرش، افسران نازی را اغفال کرده و به جنگل میکشاند و نهایتا بجای…

دو خواهر زیبایی که به کابوس نازی ها تبدیل شده بودند! +عکس