دونیم شدن وانت آریسان در اتوبان همت! +عکس

دونیم شدن وانت آریسان در اتوبان همت! +عکس
یک دستگاه خودروی وانت آریسان در اتوبان همت از وسط به دو نیم تقسیم شد که تصویر آن را مشاهده می‌نمایید. دونیم شدن وانت آریسان در اتوبان همت!

دونیم شدن وانت آریسان در اتوبان همت! +عکس