دور ترامپ را تندروهایی چون جان بولتون رودی جولیانی گرفته اند؛ دشمنی با ایران بیشتر خواهد شد

دور ترامپ را تندروهایی چون جان بولتون رودی جولیانی گرفته اند؛ دشمنی با ایران بیشتر خواهد شد
رسانه های غربی می گویند که سیاست خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا مشخص نیست چرا که او چیز زیادی درباره جهان نگفته است و پوشش ضعیف خبری درباره سیاست خارجی کاندیداها در این انتخابات مزید بر علت شده و مجال چندانی برای پرداختن به آن از سوی نامزدها را فراهم نیاورد.

دور ترامپ را تندروهایی چون جان بولتون رودی جولیانی گرفته اند؛ دشمنی با ایران بیشتر خواهد شد

دانلود مستقیم تانگو جدید