دلیل ناراحتی سرمربی کشورمان در کره چه بود؟ +عکس

دلیل ناراحتی سرمربی کشورمان در کره چه بود؟ +عکس
وضعیت نامناسب زمین تمرین تیم ملی در کره و ناراحتی کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از این موضوع است. دلیل ناراحتی سرمربی کشورمان در کره چه بود؟

دلیل ناراحتی سرمربی کشورمان در کره چه بود؟ +عکس