دلیل دراکسلر برای پیوستن به پاری سن ژرمن

دلیل دراکسلر برای پیوستن به پاری سن ژرمن
هافبک آلمانی پاری سن ژرمن دلیل اصلی تصمیم خود مبنی بر پیوستن به این تیم را اعلام و از آن دفاع کرد.

دلیل دراکسلر برای پیوستن به پاری سن ژرمن