دستگیری قاتل متواری در هنگام سرقت +عکس

دستگیری قاتل متواری در هنگام سرقت +عکس
مرد جوانی که به جرم قتل همسرش متواری بود در حین سرقت، توسط نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شد. دستگیری قاتل متواری در هنگام سرقت فردی که به اتهام قتل…

دستگیری قاتل متواری در هنگام سرقت +عکس