دستور آغاز انتخابات از 8 اسفند ماه

دستور آغاز انتخابات از 8 اسفند ماه
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در مجلس گفت: اگر قانون جدیدی وضع شود امکان اینکه زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته جلوتر انجام شود، وجود دارد.

دستور آغاز انتخابات از 8 اسفند ماه