دروغ های هیلی درباره اجرای برجام چه بود؟

دروغ های هیلی درباره اجرای برجام چه بود؟
نشریه «هافینگتون پست» در گزارشی در مورد اظهارات اخیر نماینده آمریکا در سازمان ملل در مورد ایران، نوشته است که او دستکم ۵ دروغ مهم در مورد برجام گفت.

دروغ های هیلی درباره اجرای برجام چه بود؟