دره‌ ای بسیار زیبا در مریخ! +عکس

دره‌ ای بسیار زیبا در مریخ! +عکس
شکاف هبس یک فرورفتگی در شمال درۀ عمیق و باریک والس مارینریس است. از آنجایی که این فرورفتگی به سطوح دیگر متصل نیست، مشخص نیست که مواد داخلی آن کجا…

دره‌ ای بسیار زیبا در مریخ! +عکس