درب کعبه حدود ۶۴ سال پیش! +عکس

درب کعبه حدود ۶۴ سال پیش! +عکس
عکس قدیمی از درب کعبه در حدود ۶۴ سال قبل که مردم قادر بودند برای زیارت به درون کعبه هم بروند. درب کعبه حدود ۶۴ سال پیش!

درب کعبه حدود ۶۴ سال پیش! +عکس