درآمد عجیب حوض آرزوها در شهر رم! +عکس

درآمد عجیب حوض آرزوها در شهر رم! +عکس
توریستها سالانه تقریبا مبلغ یک میلیون یورو داخل حوض آرزوها (فواره تروى) در شهر رم می‌ اندازند! دولت از این مبلغ برای تامین مواد مورد نیاز در سوپر مارکتی مخصوص…

درآمد عجیب حوض آرزوها در شهر رم! +عکس