دختر زیبای ایرانی مشهور به عروس مردگان در اینستاگرام!

دختر زیبای ایرانی مشهور به عروس مردگان در اینستاگرام!
اغلب برخی افراد برای جذب فالوور در اینستاگرام، دست به هرکاری می زنند، از انجام کارهای غیر عقلانی گرفته تا گریم های وحشتناک. این حرکات بیشتر برای کسب شهرت و…

دختر زیبای ایرانی مشهور به عروس مردگان در اینستاگرام!