دبیر نشریه «ووکس»: احتمالا هیچ‌کس به اندازه نتانیاهو و هیئت سعودی از سخنرانی ترامپ خوشحال نیست.

دبیر نشریه «ووکس»: احتمالا هیچ‌کس به اندازه نتانیاهو و هیئت سعودی از سخنرانی ترامپ خوشحال نیست.
دبیر نشریه «ووکس»: احتمالا در مجمع عمومی سازمان ملل، هیچ‌کس به اندازه نتانیاهو و هیئت سعودی [از سخنرانی ترامپ] خوشحال نیست.

دبیر نشریه «ووکس»: احتمالا هیچ‌کس به اندازه نتانیاهو و هیئت سعودی از سخنرانی ترامپ خوشحال نیست.