دایی: هرگز نگفته‌ام پرسپولیسی‌ها تبانی کرده‌اند

دایی: هرگز نگفته‌ام پرسپولیسی‌ها تبانی کرده‌اند
سرمربی نفت تهران ادعا می کند که هرگز نگفته است پرسپولیسی ها تبانی کرده اند.

دایی: هرگز نگفته‌ام پرسپولیسی‌ها تبانی کرده‌اند