دانش آموز 11 ساله بعد از تجاوز خود را حلق آویز کرد

دانش آموز 11 ساله بعد از تجاوز خود را حلق آویز کرد

دانش آموز 11 ساله بعد از تجاوز خود را حلق آویز کرد 

دانش آموزی که مورد قرار گرفته بود دو هفته بعد خود را از سقف اتاق دار زد و جان خود را از دست داد. تجاوز روی ذهن کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. دانش آموز 11 ساله ای در پی یک اقدام هولناک به مرگ خودخواسته تن داد.”اسد خان”، دانش آموز 11 ساله ای است که به دلایل نامشخص خود را به دار آویخت. قربانی چندین هفته بعد از شروع مدرسه دست به این اقدام هولناک زد.

 به گزارش پارس ناز طبق اظهارات برخی شاهدین وی در مدرسه مورد اذیت و آزار قرار می گرفته که تحقیقات پلیس Police در این زمینه به سرانجام نرسیده است. مادر وی در جلسه دادگاه روز گذشته اذعان داشته است حجم زیاد تکالیف پسرش منجر به تعجبش شده بود که وقتی از وی در این مورد سوال کرده اسدخان در پاسخ گفته است تکالیف شاگردان دیگر را در ازای دریافت پول انجام می دهد،

 

اما در این میان اظهاراتی پیرامون اذیت و آزار این نوجوان وجود دارد که دادگاه دو نفر از دوستان قربانی را برای ارائه پاره ای از توضیحات احضار کرده است.مادر اسدخان جسد بی جان پسرش را در اتاق خواب پیدا کرد که با چشمانی اشکبار امید داشت پزشکان بتوانند وی را احیا کنند که متاسفانه این عمل موفقیت آمیز نبود. جسد قربانی 28 سپتامبر در برادفورد در اتاق خوابش پیدا شد.

 

بر اساس گزارش پزشکی قانونی، این نوجوان دو هفته قبل از مرگش مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود. دو تن از دوستان قربانی آزار و اذیت این نوجوان را تایید کرده اند.بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، قربانی در مورد این آزار و اذیت با معلم خود نیز صحبت کرده بود، اما جای بسی تعجب است که در این خصوص هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است.

 

دوستان وی مدعی شده اند قربانی قبل از مرگش در زمین بازی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، اما پلیس با بررسی دوربین های مدار بسته به شواهدی دال بر این ادعا دست پیدا نکرد.

 

 

دانش آموز 11 ساله بعد از تجاوز خود را حلق آویز کرد