دانشجویان ایرانی که از آمریکا پذیرش گرفته اند، بین زمین و هوا معلق مانده اند

دانشجویان ایرانی که از آمریکا پذیرش گرفته اند، بین زمین و هوا معلق مانده اند
صدها دانشجوی ایرانی که برای ادامه تحصیل خود از دانشگاه‌های آمریکا پذیرش گرفته‌اند، به خاطر ابهاماتی که در رابطه با دستور مهاجرتی دونالد ترامپ و آینده آن وجود دارد، ممکن است نتوانند وارد خاک آمریکا شوند.

دانشجویان ایرانی که از آمریکا پذیرش گرفته اند، بین زمین و هوا معلق مانده اند