خلیفه داعش عنوان “امیر” را از فرماندهانش در موصل پس گرفت!

خلیفه داعش عنوان “امیر” را از فرماندهانش در موصل پس گرفت!
ابوبکر البغدادی خلیفه تروریست های تکفیری داعش عنوان امیر را از فرماندهانش در موصل به دنبال شکست های پیاپی پس گرفت! یک منبع در استان نینوا اعلام کرد، رهبر داعش به دنبال شکست‌های پیاپی این گروه در موصل، عنوان “امیر” را از فرماندهان خود در مناطق غربی موصل پس گرفت….

خلیفه داعش عنوان “امیر” را از فرماندهانش در موصل پس گرفت!