خارج کردن پیکر آخرین آتش نشان شهید از پلاسکو

خارج کردن پیکر آخرین آتش نشان شهید از پلاسکو
پیکر آخرین آتش نشان شهید از زیر آوار پلاسکو خارج شد. به این ترتیب، تعداد شهدای آتش نشان با احتساب آتش نشانی که در بیمارستان به شهادت رسید، به ۱۶ تن رسید.  

خارج کردن پیکر آخرین آتش نشان شهید از پلاسکو