حیوان آزاری وحشیانه چند دانشجو، صدای کاربران را دراورد! +تصاویر

حیوان آزاری وحشیانه چند دانشجو، صدای کاربران را دراورد! +تصاویر
انتشار تصاویری از حیوان ازاری تعدادی از دانشجویان ایرلندی در فضای مجازی، واکنش تند کاربران را به همراه داشته است. ایران آنلاین: به گزارش  میرر، دانشجویان بی عاطفه از لحظات…

حیوان آزاری وحشیانه چند دانشجو، صدای کاربران را دراورد! +تصاویر