حمیدرضا امیری صفت در دادسرا +تصاویر

حمیدرضا امیری صفت در دادسرا +تصاویر
حمیدرضا امیری صفت که به اتهام قتل شوهرمادرش بازداشت شده است پیش از ظهر امروز به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد./مشرق حمیدرضا امیری صفت در دادسرا

حمیدرضا امیری صفت در دادسرا +تصاویر