حمل عجیب کارگر ساختمانی در مشهد! +عکس

حمل عجیب کارگر ساختمانی در مشهد! +عکس
حمل کارگر ساختمانی با خودرو سواری در بلوار فکوری مشهد؛ چون به درامد این کار نیازمندند، حفظ کرامت انسانی و امنیت جانی‌ شان رو باید ندید گرفت؟! حمل عجیب کارگر…

حمل عجیب کارگر ساختمانی در مشهد! +عکس