حمله سایبری به کمپانی ها و آژانس های دولتی عربستان / گلف نیوز: ایران مظنون است!

حمله سایبری به کمپانی ها و آژانس های دولتی عربستان / گلف نیوز: ایران مظنون است!
وزیر کار عربستان سعودی گفته صندوق توسعه منابع انسانی هدف آخرین قربانی حمله هکرهایی بوده که به آژانس ها و کمپانی های دولتی این کشور حمله کرده اند.

حمله سایبری به کمپانی ها و آژانس های دولتی عربستان / گلف نیوز: ایران مظنون است!