حمله با خودرو در پاریس‌ دست‌کم یک کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت

حمله با خودرو در پاریس‌ دست‌کم یک کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت

حمله با خودرو در پاریس‌ دست‌کم یک کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت