حمایت روسیه از اقدام اخیر ترامپ

حمایت روسیه از اقدام اخیر ترامپ
کمیته ملی ضد تروریسم روسیه NAK امروز در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای ممنوعیت مهاجرت از 7 کشور مسلمان به آمریکا، بیان کرده است که روسیه از همه اقدام‌ها «سازنده» در راستای مبارزه با تروریسم حمایت میکند.

حمایت روسیه از اقدام اخیر ترامپ