حمایت انجمن نویسندگان آمریکا از فرهادی

حمایت انجمن نویسندگان آمریکا از فرهادی
انجمن نویسندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای که یکشنبه منتشر شد دستور ممنوعیت سفر ترامپ را عمیقا اشتباه و خلاف قانون اساسی خواند و از فرهادی حمایت کرد.

حمایت انجمن نویسندگان آمریکا از فرهادی