حریق در پالایشگاه تهران/ آتش در مخزن سوخت براثر صاعقه

حریق در پالایشگاه تهران/ آتش در مخزن سوخت براثر صاعقه

حریق در پالایشگاه تهران/ آتش در مخزن سوخت براثر صاعقه