حادثه پلاسکو نباید در هیچ نقطه‌ای از کشور تکرار شود/ باید ایمنی ساختمان‌ها را بالا برد

حادثه پلاسکو نباید در هیچ نقطه‌ای از کشور تکرار شود/ باید ایمنی ساختمان‌ها را بالا برد

حادثه پلاسکو نباید در هیچ نقطه‌ای از کشور تکرار شود/ باید ایمنی ساختمان‌ها را بالا برد