جنگلی که پس از 4500 سال، ظاهر شد! +عکس

جنگلی که پس از 4500 سال، ظاهر شد! +عکس
جنگل باستانی که چندهزار سال پیش به زیر دریا رفته بود در ساحل غربی ولز در بریتانیا یافت شد. این جنگل افسانه ای ۴۵۰۰ سال پیش از بین رفته، و…

جنگلی که پس از 4500 سال، ظاهر شد! +عکس