جلسه بررسی وزرای پیشنهادی نیرو و ورزش / بیطرف: من تنها پاسخگوی دوران خود هستم / سد سیوند آثار باستانی را زیر آب نمی برد/زنگ های خطر به صدا در آمده و مصرف بی رویه آب همچنان ادامه دارد / سلطانی فر هم بدون مخالف شد / رئیس جمهور وارد مجلس شد

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی نیرو و ورزش / بیطرف: من تنها پاسخگوی دوران خود هستم / سد سیوند آثار باستانی را زیر آب نمی برد/زنگ های خطر به صدا در آمده و مصرف بی رویه آب همچنان ادامه دارد / سلطانی فر هم بدون مخالف شد / رئیس جمهور وارد مجلس شد
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش با دستور کار بررسی برنامه پیشنهادی وزارتخانه های نیرو و ورزش و جوانان آغاز شد.

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی نیرو و ورزش / بیطرف: من تنها پاسخگوی دوران خود هستم / سد سیوند آثار باستانی را زیر آب نمی برد/زنگ های خطر به صدا در آمده و مصرف بی رویه آب همچنان ادامه دارد / سلطانی فر هم بدون مخالف شد / رئیس جمهور وارد مجلس شد