جشن طرفداران روحانی با حضور شهرام ناظری‎ +تصاویر

جشن طرفداران روحانی با حضور شهرام ناظری‎ +تصاویر
جشن هواداران دکتر حسن روحانی با حضور شهرام نظری در ورزشگاه عضدی رشت برگزار شد.

جشن طرفداران روحانی با حضور شهرام ناظری‎ +تصاویر