جزئیات وقوع زمین لرزه در اهواز

جزئیات وقوع زمین لرزه در اهواز
زمین لرزه ای به بزرگی ۳٫۳ دهم ریشتر شهر اهواز را لرزاند. جزئیات وقوع زمین لرزه در اهواز زلزله‌ای به بزرگی ۳٫۳ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، اهواز را…

جزئیات وقوع زمین لرزه در اهواز