جزئیات دستگیری خواننده رپ به اتهام قتل در ونک +عکس

جزئیات دستگیری خواننده رپ به اتهام قتل در ونک +عکس
خواننده رپ به اتهام قتل همسر مادرش در خیابان ونک تهران دستگیر شد. رکنا: دستگیری خواننده رپ به اتهام قتل همسر مادرش در ساعت ۱۵ مورخه۲۸ مرداد ۱۳۹۶ و ازطریق…

جزئیات دستگیری خواننده رپ به اتهام قتل در ونک +عکس