جای خالی قهرمان پلاسکو بر روی صندلی جلسه امتحان

جای خالی قهرمان پلاسکو بر روی صندلی جلسه امتحان
در روز پایانی دی ماه وقتی برای خاموش کردن آتش ساختمان پلاسکو رفت، قرار بود بعد از تمام شدن عملیات بیاید و برای آخرین امتحانش که به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی و اعلام تعطیلی رسمی کنسل و به روزهای ابتدایی بهمن ماه تغییر یافته بود، آماده شود؛ اما گویا خداوند او را در امتحان الهی قبول کرده بود.

جای خالی قهرمان پلاسکو بر روی صندلی جلسه امتحان